محصولات محافظ کولر , انواع چراغ محافظ دیجیتالی مخصوص کولر گازی

محافظ دیجیتالی مخصوص کولر گازی

فرستادن به ایمیل نمایش دکمه چاپ مشاهده در قالب PDF

Sample image

همه ما اطلاع داریم که وسایل برقی در مقابل نوسانات شدید برق و همچنین قطع و وصل ناگهانی برق شهری مقاومت چندانی ندارند.

نوسانات برق شهری و قطع و وصل ناگهانی برق میتواند لطمات جدی به وسیله برقی و دستگاههای گران قیمت ما وارد ساخته و آن را روانه تعمیرگاههای مجاز و غیر مجاز برای تعمیر نماید.

 

همه ما اطلاع داریم که وسایل برقی در مقابل نوسانات شدید برق و همچنین قطع و وصل ناگهانی برق شهری مقاومت چندانی ندارند.

نوسانات برق شهری و قطع و وصل ناگهانی برق میتواند لطمات جدی به وسیله برقی و دستگاههای گران قیمت ما وارد ساخته و آن را روانه تعمیرگاههای مجاز و غیر مجاز برای تعمیر نماید.