مدل محافظ : BMA - F5

فرستادن به ایمیل نمایش دکمه چاپ مشاهده در قالب PDF

محافظ الکترونیکی مخصوص یخچال و فریزر

شماره ثبت صنعتی :  ID - 1180