مدل محافظ : B-207

نمایش دکمه چاپ
محافظ الکترونیکی سه و نیم کیلو وات مخصوص یخچال و فریزر

شماره ثبت صنعتی : ID - 1095