محصولات محافظ کولر مدل محافظ : B-8008

مدل محافظ : B-8008

محافظ کولر گازی آنالوگ 6 کیلو وات با ترمینال چینی 25 آمپر