مدل محافظ : BITA-F12

محافظ الکترونیکی دو و نیم کیلو وات مخصوص یخچال فریزر و لوازم صوتی تصویری و کامپیوتر

شماره ثبت صنعتی : ID - 1087